نظرسنجی

How effective is the teaching within your major at this university?

Very effective
23% (320 votes)
Extremely effective
41% (579 votes)
Moderately effective
15% (211 votes)
Slightly effective
22% (308 votes)
Not at all effective
0% (0 votes)
تمام آرا: 1418

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.