فرم فایل الکترونیکی

ردیف فایل پیوست
1 همایش ها PDF icon بخشنامه همایش ها.pdf, PDF icon دستوالعمل برگزاری همایش.pdf
2 فرصت های مطالعاتی PDF icon بخشنامه فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد.pdf
3 طرح های برون دنشگاهی PDF icon آیین نامه طرح های برون دانشگاهی.pdf, PDF icon بخشنامه بیمه قراردادهای طرح ها.pdf, PDF icon بخشنامه معاونت جهت بیمه قرارداد طرح ها.pdf
4 فرم های مربوط به سفرهای علمی دانشجویی فایل تعهد نامه و وظائف سرپرست اردو.docx, فایل فرم تایید واحد ها.docx, فایل فرم درخواست سفر های دانشجویی.docx
5 حمایت از پایان نامه های دانشجویی PDF icon آیین نامه حمایت.pdf, PDF icon استفاده دانشچویان ارشد و دکتری از خدمات ساها و مراکز وابسته.pdf, PDF icon بخشنامه در خصوص مواردی که جزء حمایت مالی پایان نامه نیست.pdf
6 کارآموزی دانشجویان PDF icon ضوابط کارآموزی.pdf, Microsoft Office document icon مراحل دريافت معرفي نامه كاراموزي.doc, Microsoft Office document icon فرم درخواست معرفي كاراموزي.doc
7 دوره های آموزشی PDF icon دستورالعمل کارگاهها.pdf
8 حمایت از پایان نامه های دانشجویی PDF icon استفاده دانشچویان ارشد و دکتری از خدمات ساها و مراکز وابسته.pdf, PDF icon آیین نامه حمایت.pdf, PDF icon بخشنامه در خصوص مواردی که جزء حمایت مالی پایان نامه نیست.pdf
9 فرصت های مطالعاتی PDF icon بخشنامه فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد.pdf, PDF icon بخشنامه فرصتهای مطالعاتی.pdf
10 اختراعات PDF icon آیین نامه حمایت از اختراعات دانشگاه.PDF, PDF icon 96510 حمایت از اختراعات.pdf, PDF icon بخشنامه 54965 پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات.pdf

صفحه‌ها

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.