جلسات دفاع

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی عنوان پایان نامه استاد راهنما تاریخ دفاع ساعت دفاع مکان دفاع
61 خلیل عوض زاده برق-قدرت بهره برداری بهینه از سیستم قدرت با نفوذ گسترده واحد های بادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت تولید و بار رضا شریفی 98/11/5 13/5 دانشکده فنی و مهندسی
62 مسعود سنگتراش برق-قدرت برنامه ریزی توان مشترکین خانگی برای مشارکت در برنامه های پاسخگویی بار در زیر ساخت شبکه هوشمند رضا شریفی 98/11/5 8:30 دانشکده فنی و مهندسی
63 حسین کرمی زاده برق-قدرت طراحی کنترل اتوماتیک تولید در یک سیستم قدرت دو ناحیه ای چند ماشینه با استفاده از کنترل فازی رضا شریفی 98/11/5 12/5 دانشکده فنی و مهندسی
64 مسعود ۀآتش افروز مدیریت محیط زیست ارزيابي ريسك حريق در مجتمع تجاري تيس منطقه آزاد چابهار راحله هاشمی حبیب آبادی 98/11/6 11 دانشکده فنی و مهندسی
65 عبدالباسط قلندرزهی مدیریت محیط زیست بررسي تاثير استقرار سيستم مديريت بهداشت،ايمني و محيط زيست (HSE-MS) بر بهبود شاخص هاي عملكرد ايمني و محيط زيست در صنعت سيمان (مطالعه موردي: كارخانه سيم راحله هاشمی حبیب آبادی 98/11/6 9 دانشکده فنی و مهندسی
66 حمیدرضا نقی زاده حبی مدیریت محیط زیست ارزيابي وضعيت ايمني و بهداشت مجموعه هاي آبي (مطالعه موردي: شهرستان رفسنجان) گیوه چی 98/11/7 12 دانشکده فنی و مهندسی
67 ام البنین سارانی مدیریت محیط زیست بررسي اثر خشكسالي در شهرستان هيرمند بر شيوع بيماري هاري مهناز نصرآبادی 98/11/7 10 دانشکده فنی و مهندسی
68 علیدادی سلیمانی مدیریت محیط زیست بررسي و مقايسه شاخص هاي ايمني و بهداشتي كارگران سم پاش گلخانه هاي شهرستان جيرفت مهناز نصرآبادی 98/11/7 11 دانشکده فنی و مهندسی
69 مجتبي كاظمي علوم سياسي ...... دكتر سلطانعلي مير 98/11/8 13 دانشكده حقوق
70 حسن ارباب حقوق جزا ........ دكتر بهروز بهبوديان 98/11/8 12 دانشكده حقوق
71 محمد علي رشيد پور حقوق جزا ........ دكتر محمد رضا كيخا 98/11/8 15 دانشكده حقوق
72 بهمن حق پناه حقوق جزا ........ دكتر محمد رضا كيخا 98/11/8 16 دانشكده حقوق
73 سعيد شكري علوم سياسي ........ دكتر پرويز رضا ميرلطفي 98/11/8 14 دانشكده حقوق
74 ابراهيم رضايي حقوق جزا ....... دكتر سيد حسين صادقي 98/11/8 12 دانشكده حقوق
75 مريم ريگي حقوق عمومي ........ دكتر پرويز رضا ميرلطفي 98/8/12 13 دانشكده حقوق
76 سعيد قلي پور علوم سياسي ........ دكتر حسين جهانتيغ 98/8/12 10 دانشكده حقوق
77 محمد جواد ماراني حقوق عمومي ........ دكتر سعيد محمدي صادق 98/8/12 12 دانشكده حقوق
78 ایمان میر شجاعیان معماری . فاطمه مهدی زاده سراج و مد 99/2/29 13 واحد فناوری
79 بهمن یارمحمدزهی چاه عمران . امیر حمزه کیخا 99/4/17 9 واحد فناوری
80 داود حیدری عمران . امیر حمزه کیخا 99/4/17 10 واحد فناوری
81 امید ابراهیمی عمران . امیر حمزه کیخا 99/4/17 11 واحد فناوری
82 علی عسگری برق . خواجه 99/4/24 9 واحد فناوری
83 علی عسگری برق . خواجه 99/4/28 10 واحد فناوری
84 مرتضی لشکری کامپیوتر . محمد رضا وظیفه 99/4/30 11 واحد فناوری
85 بهرام توسلی کیا کامپیوتر . محمد رضا وظیفه 99/4/30 9 واحد فناوری
86 پوریا اشکانی کامپیوتر . محمد رضا وظیفه 99/5/13 8 واحد فناوری
87 محمودرضا اکبری برق الکترونیک . محمد رضا شاهبازی 99/5/13 9 واحد فناوری
88 محمد خزاعی معماری . امیر فرج الهی 99/5/5 9 واحد فناوری
89 سمانه قنبرزهی گرگیج عمران . نرماشیری 99/5/5 9 واحد فناوری

صفحه‌ها

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.