ثبت نام کارگاه باشگاه پژوهشگران جوان

ثبت نام کارگاه باشگاه پژوهشگران جوان

 
جلسه اول کارگاه "روش شناسی تحقیق" روز پنج شنبه 18 اردیبهشت 99 ساعت 9:30 صبح می باشد.
 

در صورتی که دانشجو هستید.شماره دانشجویی را وارد کنید

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.