اخبار

وبینار معماری سبز در روز دوشنبه 1400/3/31 ساعت 11:12.30

وبینار معماری سبز در روز دوشنبه 1400/3/31 ساعت 11:12.30

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.