اخبار

میزان اعتبار نشریات

سامانه ضریب تاثیر
www.impactfactor.ir
برای اطلاع از میزان اعتبار نشریات خارجی، فقط کافی است issn آن را در این پایگاه جست و جو کنید.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.