اخبار

اولین کنفرانس ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم و صنعت

به حول و قوه الهی اولین کنفرانس ملی ریاضیات و کاربرد های آن در علوم و صنعت در فروردین ماه سال 1395 با همکاری انجمن تحلیل پوششی داده ها و برخی دیگر از انجمن ها، نهادها، سازمان ها، ادارات دولتی و خصوصی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان برگزار خواهد شد. هدف این کنفرانس شناساندن توانمندی های ریاضی در سایر علوم و در حد امکان کم کردن فاصله بین صنعت و دانشگاه می باشد. از این رو این کنفرانس فرصتی مناسب جهت مراوده بیشتر اهالی علم که متولی آن دانشگاه ها می باشند و گروه های صنعتی که به تولید در این کشور می پردازند، خواهد بود. امید است با حمایت های علمی و صنعتی استان و کشور موجبات برآورده شدن اهداف ذکر شده فراهم گردد. 

رئیس کنفرانس

دکتر امین رضا کمالیان

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.