اخبار

اولین مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

توفیقی دیگر در حوزه پژوهش واحد زاهدان
اخذ مجوز اولین مرکز تحقیقات گیاهان دارویی در استان و شرق ایران گامی بلند در جهت اقتصاد مقاومتی با تاسیس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی در واحد زاهدان

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.