اخبار

انجمن معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

شروع دوره کارگاه های آموزشی نرم افزارهای معماری

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.