اخبار

اطلاعیه کارآموزی

به اطلاع كليه دانشجويان ميرساند مهلت دريافت معرفي نامه كاراموزي در هر نيمسال از ابتدای ترم تا 3 ماه بعد از انتخاب واحد و ترم تابستان 2 ماه بعد از انتخاب واحد مي باشد.
دانشجوياني كه در بازه زماني اعلام شده موفق به اخذ معرفي نامه نشوند موظف به حذف كارآموزي درترم جاري  مي باشند
 
*دانشجوياني كه هر كدام از مراحل ذيل را انجام ندهند موظف به تجديد دوره كاراموزي در ترم بعدمي باشند
**مهلت دریافت معرفی نامه کاراموزی از زمان شروع انتخاب واحد هرترم به مدت سه  ماه می باشد
*** ساعت پاسخگویی به دانشجویان هر روز از 8 الی 10 صبح میباشد

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.