اخبار

آدرس دهی دقیق مقالات به شرح ذیل است

آدرس دهی دقیق مقالات به شرح ذیل است
 
مقالات فارسی
 
گروه .............٬واحد زاهدان٬دانشگاه آزاد اسلامی٬زاهدان٬ایران
 
مقالات لاتین
 
Department of ………., Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.