کارکنان

 
آقای دکتر علیرضا حسن‌آبادی                         مدیر کل امور پژوهشی                          شماره تماس :   05431135231 

آقای دکتر سهیل سالاری                                       مدیر اداره                                   شماره تماس:    05431135496

خانم فرشته دهمرده                            کارشناس امور پژوهشی                        شماره تماس :05431135223

خانم طاهره چمنی                                    کارشناس پژوهش                       شماره تماس :   05431135231

 خانم شیرین علمی                                      کارشناس پژوهش                             شماره تماس :   05431135231

خانم سیده نسیم موسوی                                     کارشناس                         شماره تماس:     05431135222

خانم منصوره راشکی                             کارشناس آمار و اطلاعات                         شماره تماس :05431135224

آقای قدرتعلی فخیره                              مدیر پژوهش دانشکده علوم انسانی                    شماره تماس: 05431135451            

خانم عطیه عظیمی                             کارشناس پژوهش دانشکده   فنی و مهندسی             شماره تماس: 05431135390

خانم زهره اسماعیل زایی                    کارشناس پژوهش دانشکده روانشناسی                   شماره تماس: 05431135411

خانم طاهره چمنی                              کارشناس پژوهش دانشکده علوم پایه                       شماره تماس: 05431135231

خانم مهناز نورا                                   کارشناس پژوهش دانشکده حقوق                            شماره تماس: 05431135433

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.