کارکنان

   کارکنان حوزه فرهنگ
·        کارشناس مسؤول فوق برنامه و برنامه ریزی فرهنگی:منصور شهركي
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد
تلفن تماس:
نمابر:
·        کارشناس مسئول امور فرهنگي (كانونهاي قران و عترت): نسرين سراواني
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد
تلفن تماس:
نمابر:
·        کارشناس کانون های فرهنگی:پري ميركاظمي
مدرک تحصیلی : كارشناس
تلفن تماس:
نمایر:
·        كارشناس امور فرهنگي :  محمدثمره ميرزايي
مدرک تحصیلی:كارشناس
تلفن تماس:
نمابر:
·        متصدي امور فرهنگي :رضا شه بخش
مدرک تحصیلی: ديپلم
تلفن تماس:
نمابر:
 
 
     كاركنان حوزه دانشجويي
·        مدير دانشجويي  : محمدرضا جهانتيغ زاد
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد
تلفن تماس:
·        نقل وانتقالات
·        كارشناس امور دانشجويي(نقل انتقالات) :هادي نورايي
مدرک تحصیلی:كارشناس
تلفن تماس:
·        كميته انضباطي
·        كارشناس امور دانشجويي(كميته انضباطي) : محمد پيري
مدرک تحصیلی: كارشناس
تلفن تماس:
·        مشمولين
·        مسئول مشمولين :‌مهدي نجاري
مدرک تحصیلی:كارشناس
تلفن تماس:
·        كارشناس امور دانشجويي(مشمولين) : محمد مقدومي
مدرک تحصیلی: فوق ديپلم
تلفن تماس:
 
·        خدمات دانشجويي
·        مسئول امور دانشجويي :سيما ملائي
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد
تلفن تماس:
·        امور دانش آموختگان
·        رئيس امور دانش آموختگان : مهدي اصغري
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد
تلفن تماس:
·        كارشناس امور دانش اموختگان : فريده مير بلوچ زهي
مدرک تحصیلی: كارشناس
تلفن تماس:
·        كارشناس امور دانش اموختگان : مليحه نوخنجي
مدرک تحصیلی: كارشناس
تلفن تماس:
·        كارشناس امور دانش اموختگان : صديقه احسانفر
مدرک تحصیلی: كارشناس
تلفن تماس:
·        كارشناس امور دانش اموختگان : پروانه مير
مدرک تحصیلی: كارشناس
تلفن تماس:
 
·        متصدي امور دانش آموختگان : حميد رضا سعادت
مدرک تحصیلی: ديپلم
تلفن تماس:
·        متصدي امور دانش آموختگان : محمدرضا جعفري
مدرک تحصیلی: ديپلم
تلفن تماس:
·        بايگان : طاهره چهكندي
مدرک تحصیلی: فوق ديپلم
تلفن تماس:
·        سلف سرويس
·        مسئول سلف سرويس :رضا اصلي
مدرک تحصیلی: فوق ديپلم
تلفن تماس:
·        سرآشپز : ابراهيم عبيري
·        آشپز : غلام شرافت
·        كمك آشپز : محمود قوچي
·        كمك آشپز :‌پرويز نواب زاده
·        دفترراهنمايي ومشاوره
·        مسئول دفتر مشاوره  :عصمت جواديان
·        مدرک تحصیلی: فوق ديپلم
·        تلفن تماس:
·        خوابگاه الزهرا
·        مسئول خوابگاه : نسرين كلانتري
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد
تلفن تماس:
·        متصدي خوابگاه : حوا براهويي
·        متصدي خوابگاه : شهناز صادقي
·        متصدي خوابگاه :خديجه دهباشي
·        متصدي خوابگاه : زهرا شهركي
·        متصدي خوابگاه : اعظم دهمرده
·        متصدي خوابگاه :مريم رخشاني

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.