کارآموزی

مراحل دريافت معرفي نامه كاراموزي

فرمهای کاراموزی

1- دريافت فرم درخواست معرفي دانشجويان براي گذراندن كارآموزي از سايت دانشگاه

2- تكميل فرم مذكور و ارائه به دفتر ارتباط با صنعت واحد

3- دریافت 4 برگ فرم پایان دوره کاراموزی

4- تحويل فرم تكميل شده درخواست كاراموزي به دفتر ارتباط با صنعت وجامعه ودریافت معرفی نامه نهایی جهت شروع کاراموزی

توجه:

در پايان دوره كارآموزي دانشجوموظف است چهار برگ فرم پايان دوره كارآموزي را با مهر وامضا كامل از محل كارآموزي تحويل گرفته وبه همراه يك عدد CDگزارش كارآموزي حداكثر تا يكماه پس از امتحانات پايان ترم به دفتر ارتباط با صنعت وجامعه تحويل نمايد.همچنین يك  CDنيز به استاد كارآموزي تحويل دهد.

 

ساعت كاراموزي هر رشته جهت ثبت در معرفي نامه

 

رديف

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

تعداد واحد كاراموزي

تعداد ساعت كاراموزي

تعداد روز كاراموزي

1

الكترونيك

كارداني

 

240 ساعت

 

2

الكترونيك

كارشناسي

 

300 ساعت

 

3

حسابداري

كارداني

 

240 ساعت

 

4

حسابداري

كارشناسي

 

360 ساعت

 

5

عمران

كارشناسي

 

ده هفته

 

6

كامپيوتر

كارداني

 

240 ساعت

60روز

7

كامپيوتر

كارشناسي

 

300 ساعت

60 روز

8

معماري

كارشناسي

2واحد

240 ساعت

 

9

معماري

كارشناسي

3 واحد

316 ساعت

معماري

10

جغرافيا

كارشناسي

 

140 ساعت

جغرافيا

11

صنايع

كارشناسي

 

240 ساعت

صنايع

 
 

فرم درخواست معرفي دانشجويان براي گذراندن دوره كاراموزي

فرم پايان دوره كارآموزي

گزارش كار روزانه كارآموز 

 

 

 

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.