ساختار معاونت

 ((شرح وظایف اداره کل خدمات پژوهش و تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان))
 آقای دکتر علی پایان                      مدیر کل امور پژوهشی                          شماره تماس :   05431135231 

 • دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 • انجام بررسی­های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه با توجه به نیازهای صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخص­ها و معیارهای مربوط و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت­های پژوهشی
 • بررسی طرح­های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه ­های پیش­ بینی شده
 • تهیه و تنظیم و جمع­ آوری آمار و اطلاعات پروژه­ های انجام شده و در دست اجرا و ارسال آن به مراجع ذیربط
 • تامین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه­ ها با کمک واحدهای مربوطه
 • انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام در خصوص اجرای آنها
 • برقراری ارتباط با قطب­های علمی، صنعتی، و اقتصادی مملکت به منظور شناخت طرح­ های تحقیقاتی و آموزشی و نیروهای تخصصی مورد نیاز آنها
 • معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی و توانای­ های بالقوه دانشگاه به صنایع
 • جمع­ آوری طرح­ های متناسب علمی و صنعتی صنایع جهت استفاده دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی
 • انجام امور مربوط به پروژه ­ها
 • شناخت دوره­ های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت مورد نیاز بخش­ های صنعتی کشور
 • همکاری با سازمان­ها و شرکت­ها در حهت انجام آزمایش ­های صنعتی-تحقیقاتی با توجه به ضوابط مورد عمل
 • ترتیب بازدید مسئولین بخش صنایع کشور از دانشگاه و بالعکس با هماهنگی واحدهای مربوطه
 • دعوت از محققین و دانشمندان کشورهای مختلف برای شرکت در کنفرانس­ها و سمینارهای علمی- پژوهشی در دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط
 • همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت­ های پژوهشی دانشکده­ ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی
 • انجام بررسی­های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه­ های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه
 • ارزشیابی پیشرفت فعالیت­های پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش سالیانه
 • تهیه و تنظیم برنامه­ های پژوهشی در قالب های مصوب
 • بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه­ های تعیین شده
 • برگزاری سمینارها و کنفرانس­ های علمی و برنامه ­ریزی و هماهنگی برای ارائه مقالات علمی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه در کنفرانس­ های علمی بین­ المللی
 • برنامه­ ریزی و همکاری با اعضای هیات علمی در انتشار تالیفات و کتب ترجمه شده
 • برنامه­ ریزی و نظارت بر مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه
 • انجام امور مربوط به بورسیه ­ها، فرصت­های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت به امور تحصیلی اعضای هیات علمی با هماهنگی دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین­ الملل دانشگاه
 • برقراری ارتباط با اساتید و صاحب نظران و متخصصان و ترغیب آنان جهت ارائه مقالات، ترجمه و تالیفات علمی جهت بررسی و نشر در مجلات علمی و فنی دانشگاه­ها.
 • تشکیل کمیته­ های همکاری علمی-صنعتی با سازمان­های مختلف و واحدهای صنعتی

**خانم فرشته دهمرده                    کارشناس امور پژوهشی                        شماره تماس :05431135223**
·         انعقاد قرار داد طرههای پژوهشی با اساتید هیات علمی واحد
·         فراهم سازی درخواستهای اساتید جهت پرداخت گزارش طرح
·         درخواست اساتید هیات علمی جهت ارائه گواهی مبنی بر اتمام طرح
·         فراهم سازی سفرهای خارجی و داخلی  اساتید هیات علمی 
·         فراهم سازی سخنرانی علمی اساتید هیات علمی واحد
·         چاپ کتابهای درسی مطابق با سرفصل گروه
·         گرفتن شابک و فیپا از سازمان مرکزی جهت کتابهای در دست چاپ
·         برگزاری مراسم هفته پژوهش
·         ثبت اطلاعات طرههای پژوهشی در سامانه سازمان مرکزی                                                                                                    
**خانم طاهره چمنی                      کارشناس پژوهش                       شماره تماس :   05431135231**
·         بررسی  اصالت سنجی پایان نامه ها از طریق سایت
·         بررسی و  ارزیابی ایندکس مقالات دانشجویان واساتید هیات علمی
·         بررسی و  ارزیابی ایندکس مقالات دانشجویان و تعیین نمره  مقالات آنها
·         مسئول برگزار کردن جلسات شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه
·         نماینده پژوهش در جلسات دفاع دانشکده علوم پایه
·         همکاری در برگزاری کنگره ها،سمینار ها و همایش های واحد
·         همکاری در برگزاری فعالیتهای هفته پژوهش
** خانم شیرین علمی                      کارشناس پژوهش                             شماره تماس :   05431135231**
·         بررسی و ارزیابی ایندکس مقالات و تعیین حق التشویقی مقالات دانشگاه
·         بروز رسانی سایت حوزه پژوهشی دانشگاه
·         پیگیری مربوط به پژوهانه اعضاء هیات علمی
·         ارتباط و تعامل نزدیک با سایر همکاران دانشگاه در راستای گردآوری اطلاعات و مدارک مورد نیاز از کلیه حوزه هایزیرمجموعه معاونت پژوهشی جهت طرح در شورای پژوهشی واحد
·         هماهنگی جهت برگزاری جلسات شورای پژوهشی جهت رسیدگی به درخواستها
·         تهیه فهرست فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاههمکاری در برگزاری و فعالیتهای هفته پژوهش
·         انجام سایرامورمربوطه و همکاری با سایر حوزه ها طبق نظرمقام مافوق
((شرح وظایف اداره توسعه فناوری ،ارتباط با صنعت وجامعه و کارآفرینی  واحد))
آقای دکتر مهدی ترخان                                        مدیر اداره                        شماره تماس:    05431135496
خانم سیده نسیم موسوی                                     کارشناس                         شماره تماس:     05431135222
·         معرفی دانشجویان جهت انجام کاراموزی
·         تحویل گزارش پایان کار دانشجویان کارآموز
·         بررسی و تکمیل فرم پرداخت حق الزحمه اساتید کارآموز
·         بررسی اولویتهای تحقیقاتی ادارات و ارائه آن به دانشکده ها
·         معرفی دانشجویان به ادارات دولتی و شرکت های خصوصی جهت انجام تحقیقات
·         انعقاد تفاهم نامه فی مابین دانشگاه با ادارات دولتی و غیردولتی
·         اخذ مجوزهای مربوط به شرکت دانشجویان در مسابقات علمی داخلی و خارجی
·         هماهنگی جهت بازدیدهای علمی و اردوهای علمی دانشجویی
·         بررسی و ثبت اختراعات علمی
·         انعقاد قرارداد طرح های پژوهشی  برون دانشگاهی
·         تکمیل پرونده دانشجویان پژوهش محور
·         برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و جشنواره های علمی ،پژوهشی
·         ثبت اطلاعات همایش ها و دریافت کد و اخذ مجوز برگزاری همایش ها
·         برگزاری همایش ها و کنفرانسهای و سمینارهای علمی، پژوهشی
·         تاسیس مراکز تحقیقاتی ، مرکز رشد و دانش بنیان
·         همکاری و تعامل با سایر ارگانهای دولتی و خصوصی
·         برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه اعضاء هیات علمی
·         ثبت کلیه اطلاعات در سامانه ارتباط با صنعت سازمان مرکزی
·         بررسی و تایید کلیه تجهیزات درخواستی حوزه پژوهش در سامانه مدیریت خرید و کنترل هزینه واحد
·         همکاری در برگزاری و فعالیتهای هفته پژوهش
·         انجام سایر امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
((شرح وظایف دفتر آمار و اطلاعات))
 
خانم منصوره راشکی                        کارشناس آمار و اطلاعات                         شماره تماس :05431135224
·         تهيه و تكميل بانك اطلاعاتي دانشجويان طبق ساختار تعيين شده از سوي سازمان مركزي
·         تهيه و تكميل بانك اطلاعاتي اعضاي هيات علمي  و كاركنان
·         تهيه و تكميل بانك اطلاعاتي زمين و ساختمان و كاربري هر ساختمان و بروز رساني ان
·         تهيه و تكميل بانك اطلاعاتي كتابخانه واحد
·         تهيه و تكميل بانك اطلاعاتي امور پژوهشي- بودجه راه و ترابري- فعاليتهاي ورزشي- فعاليتهاي فرهنگي و ......
·         تهيه تاييديه بانكهاي اطلاعاتي و ارسال آن سازمان مركزي
·         بروز رساني اطلاعات طرح هاي پژوهشي در سايت فناوري اطلاعات و ارتباطات
·         ارسال فرم  بانك اطلاعاتي "فعاليتهاي فرهنگي " به  دفتر فرهنگ و پيگيري جهت اخذ اطلاعات  و درج در بانك مورد نظر و ارسال براي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات
·         بروز رساني  احكام اعضاي هيات علمي و كاركنان جهت ارائه آمار به واحد سازماني متقاضي
·         اخذ كد پايان نامه براي  پايان نامه تحصيلات تكميلي
·         ورورد اطلاعات  فرم دفاعيه پايان نامه تحصيلات تكميلي و باز كردن سقف مشاوره و راهنمايي اساتيد
·         ثبت اطلاعات اعضاي هيات علمي مدعو در سايت پايان نامه ها ي  اداره كل فناوري اطلاعات و ارتباطات و اخذ مجوز براي انها جهت مشاوره و راهنمايي پايان نامه ها
·         تهيه و تنظيم گزارش‌هاي آماري مورد درخواست سازمان‌ها و ارگان‌هاي متعدد برون‌سازماني
 
 
 
 
 
 
 ((شرح وظایف کارشناسان پژوهش دانشکده ها))
 
 
 **  آقای قدرتعلی فخیره                  مدیر پژوهش دانشکده علوم انسانی                    شماره تماس: 05431135451                **خانم عطیه عظیمی                 کارشناس پژوهش دانشکده   فنی و مهندسی             شماره تماس: 05431135390
        **خانم زهره اسماعیل زایی        کارشناس پژوهش دانشکده روانشناسی               شماره تماس: 05431135411
        **خانم طاهره چمنی                       کارشناس پژوهش دانشکده علوم پایه                       شماره تماس: 05431135231
        **خانم مهناز نورا                       کارشناس پژوهش دانشکده حقوق                            شماره تماس: 05431135433
·         تنظیم راهنمای مراحل تکمیل پروپوزال و راهنمای مراحل دفاع از پایان نامه  و مراحل بعد از دفاع از پایان نامه و نصب در برد اطلاع رسانی پژوهش دانشکده به همراه بخشنامه های مورد نیاز جهت اطلاع دانشجویانی تحصیلات تکمیلی
·         بررسی پروپوزال های دانشجویان
·         بررسی وضعیت کد اساتید راهنما و مشاور و حتی الامکان رعایت سقف اساتید (طبق بازه زمانی 4 ماهه از ثبت کد تا جایگزینی) برای جلوگیری از مشکلات احتمالی (ازدحام دانشجوی بدون کد در نوبت دفاع و...)
·         هماهنگی لازم برای برگزاری شورای پژوهشی دانشکده و تنظیم صورتجلسات شورا
·         عد از برگزاری شورای دانشکده ارسال فرم الف به امور پایان نامه ها (سرکار خانم راشکی)
·         دریافت اسامی دانشجویان آماده به دفاع هر استاد و اعلام و پیگیری  جهت ثبت کد پایان نامه( استفاده بهینه از ظرفیت کد هر استاد)
·         تهیه آمار هر ماه از وضعیت کدینگ اساتید و جلسات دفاع.
·         اعلام فایل کدینگ دانشکده در وب سایت واحد
·         بررسی مدارک دانشجویان آماده به دفاع و مقدمات لازم برای برگزاری جلسه دفاع
·         بررسی فرمهای عدم احتساب شهریه در بازه زمانی مربوط به پایان هر ترم
·         بررسی فرمهای جلسه دفاع دانشجو و اعلام رفع ایرادات احتمالی جهت جلوگیری از نقص پرونده در زمان فارغ التحصیلی و ...
·         صدور ابلاغیه های دفاع از طریق سیستم اتوماسیون اداری
·         حضور در جلسات دفاع یا هماهنگی با اعضای هیئت علمی گروههای آموزشی جهت شرکت در جلسه دفاع به عنوان استاد ناظر
·         تفکیک مدارک بعد از برگزاری جلسه دفاع: ارسال مدارک مربوط به پرداخت حق الزحمه اساتید بعد از تأیید معاونت پژوهشی و معاونت مالی به امور مالی
·         در این خصوص آخرین احکام اساتید مربوطه دریافت و به انضمام فرمهای پرداخت حق الزحمه ارسال می گردد
·         ارسال فرم ب به همراه CDمربوطه به امور پایان نامه ها (سرکار خانم راشکی)
·         انجام امور مربوط به ثبت نمره پایان نامه و تحویل فرمهای صورتجلسه دفاع به دانشجویان
·         بررسی مدارک مقالات ارائه شده توسط دانشجویان و در صورت تأیید ارجاع به دفتر مدیر کل پژوهشی جهت تأیید نهایی

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.