دبیر کمیته کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظره

مشخصات فردی
نام:  سمانه                    نام خانوادگی: سلیمی                       
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی (PHD)            رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی                مرتبه علمی: استادیار
 
  تلفن محل کار: 31135405- 054                           پست الکترونیک:    salimisamane@yahoo.com

رزومه
 
شرح وظایف در سطح کمیته دستگاهی استانی
ارائه برنامه های اجرائی در سطح استانی و واحد برای برگزاری کرسی های تخصصی
ابلاغ و اجرای سیاست های کمیته مرکزی دستگاهی
اخذ پیشنهادهای برگزاری کرسی های تخصصی و ارائه به کمیته مرکزی دستگاهی
ارائه مشاوره به کمیته مرکزی برای تحقق مناسب تر موضوع
ممیزی اولیه طرح نامه و بررسی صلاحیت داوران و ناقدان پیشنهادی
نیازشناسی تخصصی در حوزه علوم انسانی، معارف دینی و هنر در سطح استان
جهت دهی رساله ها، پایانامه ها، همایش ها، نشست های تخصصی، طرح های پژوهشی به سمت نظریه پردازی ها و نوآوری با محوریت نیازهای دانشگاه و نظام جمهوری اسلامی
تشکیل هسته های مطالعاتی برای تقویت بنیه علمی اعضای هیأت علمی و زمینه سازی برای برگزاری کرسی ها و تولیدات فاخر در راستای تحول علوم انسانی اسلامی
ارائه گزارش شش ماهه به کمیته مرکزی دستگاهی
نظارت بر حسن اجرای امور
 
شرح وظایف در سطح شورای کرسی های تخصصی و ترویجی واحد:
 
 تشویق کادر علمی برگزاری کرسی های تخصصی و ترویجی
برگزاری کرسی های تخصصی و ترویجی
دریافت و ارسال مدارک برگزاری کرسی های تخصصی به شورای استان
همکاری با کمیته دستگاهی استانی
ارائه گزارش شش ماهه  فعالیت
 
 

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.