برنامه دفاعیات دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 راهنما

ساعت

تاریخ دفاع

نام دانشجو

گروه

دکتر محمود بولاغ

12

17/12/94

جاوید کیخای جهانتیغ

حقوق جزا و جرم شناسی

دکتر محمود بولاغ

14

17/12/94

عبدالمجید نارویی

حقوق جزا و جرم شناسی

دکتر محمود بولاغ

14

17/12/94

افسانه شهنوازی

حقوق جزا و جرم شناسی

دکتر روانان

14

18/12/94

قدرت ا... حاجی زاده

حقوق خصوصی

دکتر چهکندی

14

19/12/94

رضوانی

حقوق

دکتر چهکندی

 

19/12/94

سیما قلاسی

حقوق جزا و جرم شناسی

دکتر رنجبر

14

25/12/94

جواد شهریاری

علوم سیاسی

دکتر رنجبر

15

25/12/94

مرتضی سرحدی

علوم سیاسی

دکتر جلالیان

10

25/12/94

حامد تیموری نیا

حقوق خصوصی

دکتر جلالیان

11

25/12/94

علیرضا کاضمی

حقوق خصوصی

دکتر جلالیان

12

25/12/94

عباس گنجعلی

حقوق عمومی

دکتر جلالیان

13

25/12/94

عبدالمجید ساسولی

حقوق

دکتر جلالیان

14

25/12/94

محدثه دهشیبی

حقوق جزا وجرم شناسی

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.